Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
41 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 21.940
Online: 511

DANH SÁCH CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO VÀ CHUYÊN MÔN TRỰC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Viết Phấn

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0918.050.810

2

Hà Văn Hạnh

 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

01652.891.115

3

Lương Văn Thuân

 Chủ tịch UBND

0917.220.114

4

Hà Thị Trực

 Phó Chủ tịch HĐND

0987.715.702

5

Quách Văn Dũng

 Phó Chủ tịch UBND

0918.221.243

6

Hà Huy Giáp

 Phó Chủ tịch UBND

01235.748.056

7

Lương Văn Miền

 Văn phòng

0987.729.186

8

Hà Văn Ngọc

 Văn phòng

01665.399.549

9

Hà Đăng Hiềm

Văn phòng

0943.554.283

 

 Liên kết website